I PTCC DK er vi meget ambitiøse med de instruktøruddannelser
vi udbyder, vi tager udgangspunkt i at uddanne kompetente instruktører, der
både har; “tai chi ånden”, den pædagogisk forståelse og forstår at
være en Teamleder der tager ansvar.

Vi har 2 uddannelsesgrene i organisationen, den ene er Tai
Chi instruktør vejen og den anden er Qigong instruktør vejen.

Tai Chi instruktøruddannelsen fokuserer på alle aspekter
indenfor Tai Chi Chuan, lige fra den bløde Håndform og Qigong øvelser, til selvforsvar
og de mere spektakulære våbenserier. I PTCC DK gør vi meget ud af, at
instruktørerne skal kende den praktiske anvendelse af alle de teknikker, man
laver i både hånd- og våbenformene, det er vigtigt at Tai Chi instruktørene
altid kan forklare baggrunden for hvorfor, de udfører teknikerne som de gør.
Tai Chi Instruktør Basisuddannelsen strækker sig over 2½ år.

Tai Chi instruktøruddannelsen er opdelt i en
basisuddannelse og en videregående uddannelse.

Qigong instruktøruddannelsen fokuserer på de bløde energi- og helseøvelser.
Deltagerne vil få et grundigt indblik i den teoretiske viden og den praktiske
udførelse af øvelserne. Der vil blive undervist i forskellige typer Qigong, så
de kommende Qigong instruktører vil få et godt fundament.
Qigong instruktøruddannelsen starter med et grundforløb over 5 weekender.

Qigong instruktøruddannelsen er opdelt i en basisuddannelse
og en videregående uddannelse: